Marjolein Broos

Accountmanager Gemeente Gouda

Als accountmanager fungeer ik als intermediair tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

  • onderhouden van contacten met Goudse ondernemers en ondernemersverenigingen
  • ondersteunen bedrijfsleven in hun activiteiten en signaleren van knelpunten
  • gemeentelijke activiteiten toelichten en verankeren bijdragen van ondernemers aan maatschappelijke ontwikkelingen
  • acquisitie van nieuwe bedrijven
  • bestuurlijke ondersteuning bij bedrijfscontacten

Heeft u een vraag over vestiging in Gouda? U kunt bij ons met uw vragen terecht.

Telefoon: 06 – 4813 5621
E-mail: marjolein.broos@gouda.nl

Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Zoeken