Dorine van der Meer

Accountmanager Gemeente Gouda

Vanuit mijn rol als accountmanager onderhoud ik communicatie in de brede zin van het woord met het bedrijfsleven, ondersteun ik het bedrijfsleven in hun activiteiten en pak ik knelpunten op.

Ik onderhoud contacten met ondernemersorganisaties en organiseer diverse ondernemersbijeenkomsten. B&W begeleid ik bij bedrijfsbezoeken. En als acquisiteur creëer ik kansen voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven op zowel de bedrijvenparken als in de binnenstad.

Telefoon: 06 – 4813 5510
E-mail: dorine.vandermeer@gouda.nl

Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Zoeken