Ondernemersfonds Gouda met vijf jaar verlengd

De Goudse gemeenteraad heeft ervoor gekozen het Ondernemersfonds Gouda met 5 jaar te verlengen. Ondernemers in de stad kunnen daardoor tot en met 2021 verder met het versterken van het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van Gouda.

Sinds de oprichting in 2009 is er mede dankzij dit Ondernemersfonds Gouda veel gebeurd. Er zijn onder meer nieuwe ondernemersverenigingen opgericht, Gouda Onderneemt! is tot stand gekomen, alle bedrijventerreinen hebben parkmanagement, de binnenstad heeft een centrummanager en de binnenstad is uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland.

Verhoging bijdrage
Het fonds is zelfs zo’n groot succes, dat de ondernemers zelf hebben gevraagd om hun eigen bijdrage aan het fonds te verhogen. Hierdoor kan er een groter bedrag beschikbaar komen voor mooie dingen die de ondernemers belangrijk vinden. Het extra budget zal op gelijke wijze over de stad worden verdeeld en ook worden ingezet voor de versterking van het ondernemersklimaat. Besluitvorming hierover door de gemeente zal nog dit jaar plaatsvinden.

Zoeken