Huis van de Stad

Een goede luchtkwaliteit en een beter milieu is voor iedereen belangrijk. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door onder meer  de duurzame  bouw van het Huis van de Stad met warmte-koude-opslag-installatie en binnenkort ook zonnepanelen.

In 2012 werd het Huis van de Stad geopend in de Spoorzone van Gouda.  Het metselwerk is een duurzaam gevelmateriaal en het energieconcept is hoogwaardig door de combinatie van warmte/koudeopslag in de bodem en betonkernactivering. Door het atrium heeft het gebouw een zeer gunstige verhouding tussen buitengevel en vloeroppervlak.

Het Huis van de Stad heeft het energielabel A+ ontvangen; een goede stap in de richting van een CO2 neutrale stad.

Hdvds6
Zoeken