Blij met positief ondernemersklimaat Gouda. De betrokkenheid is hoog. Dat mag ook wel eens worden benadrukt.

Jan De Laat, Wethouder Gemeente Gouda

GoudaOnderneemt!  één platform van ondernemers en bedrijven als aanspreekpunt voor de gemeente Gouda vanuit het bedrijfsleven naar bestuurlijk Gouda. Zo is belangenbehartiging en samen werken met partners aan Goudse economie e.o. veel efficiënter en voor ieder veel doeltreffender en werpt zijn vruchten af!

Nico Voogt, Voorzitter Gouda Onderneemt

Gouda is mooi, hip en barst van de ambitie. Deze stad biedt uw organisatie perfecte groeimogelijkheden. Onze regio doet het goed. Midden in het Groene Hart staat zij op korte reisafstand in verbinding met alle grote steden van de Randstad. Gouda ik zou het doen!

Voorzitter VNO-NCW Rijngouwe

Ondernemend Gouda maakt goede stappen als het gaat om de groei van de economische vitaliteit in en om de stad. Eén van de belangrijkste motoren daarin is de toenadering tussen de drie ‘o’s – overheid, ondernemingen en onderwijs. Met z’n drieën staan we zij aan zij voor dezelfde zaak: concrete stappen zetten om de Goudse economie een stevige impuls te geven.

Als instelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs in Gouda denken we daarbij vooral aan werknemers voor Goudse bedrijven. Onze deur staat wijd open, we hebben een open mind en wij steken onze hand uit om samen met ondernemers en overheid met verve te werken aan een krachtige regionale arbeidsmarkt

Otto Jelsma, ID College

De huidige samenwerking tussen alle partijen, hoe divers deze ook zijn, is noodzakelijk om de economische vitaliteit van Gouda te stimuleren. Een gezond vestigingsklimaat is hier het gevolg van.

Gerard Van Erk, Voorzitter Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda

Het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) initieert, bundelt en activeert duurzaamheidsprojecten gericht op bedrijven en ondernemers in Gouda. Met het bedrijventerrein Goudse Poort zal de komende tijd intensief worden samengewerkt. Goudse Poort is recent als beste gerangschikt op het gebied van duurzaamheid in een onderzoek  van de Provincie Zuid Holland naar 4 bedrijfsterreinen in de Groene Hart regio (DPL-BT onderzoek).

Een sterke mix van goed parkmanagement, de  verbetering van de uitstraling,  inzet van duurzame energie en goede samenwerking met het onderwijs zijn de basis van deze goede ranking. Deze goede resultaten op het gebied van duurzaamheid voeden de verdere ambitie van Goudse Poort om te streven naar een verdere verduurzaming in de komende tijd om daarmee blijvend een koppositie in te nemen.

Teun Van Bokhoven, Voorzitter Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG)

Ondernemen in Gouda in aantrekkelijke omgevingen, waarbij bereikbaarheid, veiligheid en uitstraling centraal staan.

Voorzitter Van De Vereniging Bedrijventerreinen Gouda (VBG)

In het verleden hebben we wel eens overwogen om te verhuizen. Na rondkijken heb ik geconstateerd dat waar we nu zitten perfect is. Dicht bij Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Blij dat we niet verhuisd zijn!

Nederhoff

Herontwikkeling van ons pand binnen Gouda was een bewuste keuze.

Marc Gozeling 3

Vanuit vestigingen Barendrecht en Bunnik verhuizen we naar Gouda; goed bereikbaar voor onze medewerkers.

Ton Vaags, Directievoorzitter JP Van Eesteren

De centrale ligging van Gouda is cruciaal voor ons bedrijf: dicht bij de A12, uitvalswegen in de buurt, goede verbinding naar grote steden, dichtbij Rotterdam.

Na de afrit, slechts 1 stoplicht en u arriveert op Goudse Poort!

Anja Vergeer, Parkmanager Goudse Poort

Bedrijventerrein Goudse Poort scoort het hoogste op het gebied van duurzaamheid in vergelijking met andere bedrijventerreinen in het Groene Hart.

Thijs De Neeve

Gouda past ons goed vanwege internationale uitstraling.

Marcel Nijholt
Zoeken