Duurzaamheidsplatform Gouda

Het Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG) initieert, bundelt en activeert duurzaamheidsprojecten gericht op bedrijven en ondernemers in Gouda. Met het bedrijventerrein Goudse Poort zal de komende tijd intensief worden samengewerkt. Goudse Poort is recent als beste gerangschikt op het gebied van duurzaamheid in een onderzoek  van de Provincie Zuid Holland naar 4 bedrijfsterreinen in de Groene Hart regio (DPL-BT onderzoek).

Een sterke mix van goed parkmanagement, de  verbetering van de uitstraling,  inzet van duurzame energie en goede samenwerking met het onderwijs zijn de basis van deze goede ranking. Deze goede resultaten op het gebied van duurzaamheid voeden de verdere ambitie van Goudse Poort om te streven naar een verdere verduurzaming in de komende tijd om daarmee blijvend een koppositie in te nemen.

Er zijn nog diverse quick win- adviezen uit het DBL-BT rapport te realiseren via samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Zo worden plannen uitgewerkt rondom intensivering van gebruik duurzame energie (zonne-energie en bodemenergie) en mogelijke inzet van een gebieds-ESCO. Het Duurzaamheidsplatform Gouda ondersteunt dat van harte en zal daaraan naar vermogen bijdragen.

Teun Bokhoven
voorzitter Duurzaamheidsplatform Gouda 

Hdvds6

Huis van de Stad: duurzame bouw

Een goede luchtkwaliteit en een beter milieu is voor iedereen belangrijk. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door onder meer  de duurzame  bouw van het Huis van de Stad met warmte-koude-opslag-installatie en binnenkort ook zonnepanelen.

In 2012 werd het Huis van de Stad geopend in de Spoorzone van Gouda.  Het metselwerk is een duurzaam gevelmateriaal en het energieconcept is hoogwaardig door de combinatie van warmte/koudeopslag in de bodem en betonkernactivering. Door het atrium heeft het gebouw een zeer gunstige verhouding tussen buitengevel en vloeroppervlak.

Het Huis van de Stad heeft het energielabel A+ ontvangen; een goede stap in de richting van een CO2 neutrale stad.

Zoeken